A+ A A-

O projekcie

 

Projekt „Połowa drogi” w roku szkolnym 2019/2020 obejmuje diagnozowanie umiejętności matematycznych:

  • uczniów klasy IV – „Na starcie II etapu kształcenia” i uczniów klasy VI – „Na półmetku II etapu kształcenia”
  • uczniów I klasy szkoły ponadpodstawowej „Na starcie w szkole ponadpodstawowej” i uczniów klasy II szkoły ponadpodstawowej „Na półmetku w szkole ponadpodstawowej”.

Kartoteka  testów oparta jest na aktualnej  podstawie programowej.

  • Test „Na starcie II etapu kształcenia” pozwoli ocenić  stopień opanowania osiągnięć uczniów opisanych w podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej i przygotować modyfikację programów i indywidualizację nauczania, opracować zalecenia dla każdego ucznia.
  • Test „Na półmetku II etapu kształcenia” pozwoli na ocenę przyrostu kompetencji matematycznych pojedynczych uczniów, klasy, szkoły  w odniesieniu do wyników osiągniętych w teście „Na starcie” i weryfikację stopnia przygotowania uczniów do egzaminu z matematyki po klasie VIII.
  • Testy w szkole ponadpodstawowej pozwolą ocenić stopień przygotowania uczniów do nauki w klasie I tej szkoły i rozwój ich kompetencji matematycznych w klasie II.

Opracowane wyniki dla diagnozowanej klasy i uczniów nauczyciele w szkole podstawowej otrzymują w tym samym dniu, w którym wprowadzają wyniki uczniów. Każdy uczeń otrzymuje indywidualnie opracowana informację zwrotną.

Projekt jest kontynuacją projektu edukacyjnego „Połowa drogi ”, który  został powołany ZARZĄDZENIM Nr 34 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 2 lipca 2013 r.

 

W dniu 03.12.2018 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), a Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w zakresie realizacji projektu edukacyjnego Połowa drogi…

W myśl ww. Porozumienia diagnozy umiejętności matematycznych uczniów z terenu Mazowsza przeprowadzają odpowiednio placówki:

Jak diagnozowano umiejętności matematyczne w Warszawie?

Porozumienie o współpracy