A+ A A-

Kontakt

 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa

Tel.: 22. 628 67 64,  22.628 01 79
fax wew. 12, sekretariat wew. 18, doradcy metodyczni m.st. Warszawa wew. 19

Sekretariat czynny jest w godz. 8.00-16.00

Obsługa merytoryczna:
Zespół matematyczny przeprowadzający badania nad rozwojem umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych na terenie Województwa mazowieckiego:
Małgorzata Iwanowska – konsultant w zakresie matematyki

Konsultacje metodyczne dotyczące diagnoz - zespół doradców metodycznych m.st. Warszawy w zakresie matematyki:
Diagnoza „Na starcie II etapu kształcenia”   
Diagnoza „Na półmetku II etapu kształcenia” -  Małgorzata Iwanowska e-mail:  malgorzata.iwanowska@wcies.edu.pl

Pomoc techniczna w przy logowaniu, wprowadzaniu wyników i pobieraniu analiz – Marcin Cieślikowski e-mail : diagnoza.help@wcies.edu.pl