A+ A A-

Aktualności

 

Diagnoza  umiejętności matematycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

 

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Zapraszamy do udziału w wieloaspektowych diagnozach umiejętności matematycznych:

 „Matematyka na starcie II etapu kształcenia” -  dla uczniów klas czwartych

 „Matematyka na starcie  w szkole ponadpodstawowej”dla uczniów klas pierwszych liceów i techników.

Podstawowym zadaniem przygotowanych sprawdzianów  jest:

  • pomoc nauczycielom matematyki w ocenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów będących w danej klasie;
  • dostarczenie wieloaspektowej informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom o  stanie jego osiągnięć edukacyjnych (wskazanie mocnych i słabych stron).

 

Od września 2018 roku, w celu wzięcia udziału w diagnozie należy zapisać się na szkolenie na stronie www WCIES:

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-matematyki

Prosimy o zapisanie się WSZYTKICH nauczycieli, którzy będą przeprowadzać diagnozę.

W ramach szkolenia otrzymacie Państwo:

  • instrukcję przeprowadzenia diagnozy,
  • szkolenie dotyczące diagnozy,
  • zestaw zadań wraz z kryteriami oceniania,
  • opis sposobu przekazania wyników sprawdzianu,
  • analiza wyników sprawdzianu – raport (dla dzielnic i Warszawy).

Każda szkoła otrzymuje analizę zdiagnozowanych kompetencji matematycznych opracowaną na poziomie ucznia, klasy, szkoły.

Analiza ta jest dostępna do pobrania natychmiast po wprowadzeniu wyników uczniów.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z opracowanego przez nas sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

Udział w teście jest bezpłatny.

 

Doradcy Metodyczni m.st. Warszawy w zakresie matematyki:

Małgorzata Iwanowska,

Urszula Jankiewicz