A+ A A-

Aktualności

 

Diagnoza  umiejętności matematycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki

Zapraszamy do udziału w wieloaspektowych diagnozach umiejętności matematycznych:

 „Matematyka na półmetku II etapu kształcenia” - dla uczniów klas szóstych

 „Matematyka na półmetku w szkole ponadpodstawowej”dla uczniów klas drugich liceów i techników.

Podstawowym zadaniem przygotowanych sprawdzianów  jest:

  • pomoc nauczycielom matematyki w ocenie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów będących w danej klasie;
  • dostarczenie informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom o obecnym stanie jego osiągnięć edukacyjnych (wskazanie mocnych i słabych stron),
  • ocena stopnia przygotowania uczniów do egzaminów .

Planowany termin (jednakowy dla wszystkich szkół) przeprowadzenia proponowanego sprawdzianu to 6 kwietnia 2018r.

Logowanie szkół do systemu diagnozy rozpocznie się 10 marca 2018r.

  Wszystkie informacje dotyczące badania umiejętności matematycznych uczniów zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://polowadrogi.wcies.edu.pl  :

  • instrukcja przeprowadzenia diagnozy,
  • szkolenie dotyczące diagnozy,
  • zestaw zadań wraz z kryteriami oceniania,
  • opis sposobu przekazania wyników sprawdzianu,
  • analiza wyników sprawdzianu – raport (dla dzielnic i Warszawy).

Każda szkoła otrzymuje analizę zdiagnozowanych kompetencji matematycznych opracowaną na poziomie ucznia, klasy, szkoły.

Analiza ta jest dostępna do pobrania natychmiast po wprowadzeniu wyników uczniów.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z opracowanego przez nas sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

Udział w teście jest bezpłatny.

Doradcy Metodyczni m.st. Warszawy w zakresie matematyki

Małgorzata Iwanowska,

Urszula Jankiewicz