A+ A A-

Aktualności

 

Nowy dodatkowy  termin diagnozy umiejętności matematycznych uczniów klas szóstych  z terenu Mazowsza

W związku ze strajkiem Nauczycieli wprowadzamy  nowy dodatkowy termin diagnozy umiejętności matematycznych Na półmetku szkoły podstawowej.  Dodatkowy II termin diagnozy  jest w dniu 24.05.2019r.

 

Harmonogram

1.04.2019r. – 18.05.2019r.– Rejestracja w systemie

24.04.2019r. - 26.04.2019r. – Pobieranie testów z systemu dla I terminu 26.04. 2019r.

26.04.2019r. – Przeprowadzenie testu umiejętności matematycznych uczniów I termin

26.04.2019r. – 10.05.2019r. – Wprowadzanie wyników testów dla I terminu

22.05.2019r. - 24.05.2019r. – Pobieranie testów z systemu dla II terminu 24.05.2019r.

24.05.2019r. – Przeprowadzenie testu umiejętności matematycznych uczniów II termin

24.05.2019r. – 31.05.2019r. – Wprowadzanie wyników testów dla II terminu

Opracowane wyniki dla diagnozowanej klasy i uczniów nauczyciele otrzymują w tym samym dniu, w którym wprowadzają wyniki uczniów.

Diagnoza umiejętności matematycznych

 

W dniu 03.12.2018 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), a Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w zakresie realizacji projektu edukacyjnego Połowa drogi…

W myśl ww. Porozumienia diagnozy umiejętności matematycznych uczniów z terenu Mazowsza przeprowadzają odpowiednio placówki: