A+ A A-

Aktualności

 

Diagnoza  umiejętności matematycznych w szkole podstawowej

 

Zespół Doradców Metodycznych

m.st. Warszawy w zakresie matematyki

 

Dyrektorzy, nauczyciele matematyki

Szkół  Podstawowych

 

Zespół Doradców Metodycznych m.st. Warszawy w zakresie matematyki opracowuje, co roku, sprawdziany diagnostyczne : „Matematyka na starcie II etapu kształcenia” – dla uczniów klas IV SP i  „Matematyka na półmetku II etapu kształcenia” – dla uczniów klas VI SP.

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w diagnozie:

„Matematyka na starcie II etapu kształcenia”.

 

Podstawowym zadaniem przygotowanego sprawdzianu jest:

  • pomoc nauczycielom matematyki w ocenie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów będących w klasie IV szkoły podstawowej,
  • dostarczenie informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom o obecnym stanie jego osiągnięć edukacyjnych (wskazanie mocnych i słabych stron).

 

Planowany termin (jednakowy dla wszystkich szkół) przeprowadzenia proponowanego sprawdzianu to 14 września 2017 r.

Logowanie szkół do systemu diagnozy rozpocznie się 29 sierpnia  2017 r.

 

Raport z diagnozy dla dzielnic i Warszawy opublikowany zostanie w końcu października.

 

Wszystkie informacje dotyczące badania umiejętności matematycznych uczniów zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://polowadrogi.wcies.edu.pl  :

  • instrukcja przeprowadzenia diagnozy,
  • szkolenie dotyczące diagnozy,
  • zestaw zadań wraz z kryteriami oceniania,
  • opis sposobu przekazania wyników sprawdzianu,
  • analiza wyników sprawdzianu – raport (dla dzielnic i Warszawy).

Każda szkoła otrzymuje analizę zdiagnozowanych kompetencji matematycznych opracowaną na poziomie ucznia, klasy, szkoły.

Analiza ta jest dostępna do pobrania natychmiast po wprowadzeniu wyników uczniów.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z opracowanego przez nas sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

Udział w teście jest bezpłatny.

 

Doradcy Metodyczni m.st. Warszawy w zakresie matematyki

 Małgorzata Iwanowska,

Urszula Jankiewicz