A+ A A-

Aktualności

Otrzymane przez uczniów wyniki zależą przede wszystkich od ich możliwości, zainteresowania przedmiotem oraz motywacji do nauki. Oczywiście wpływ na końcowy wynik mają stosowane przez Państwa metody nauczania i motywowania.

Warto jednak, mając powyższe na uwadze, porównać wyniki swoich uczniów z wynikami średnimi dla województwa mazowieckiego lub wynikami w poszczególnych dzielnicach.

W obecnych czasach zakres wiedzy jest ogromny, a dostęp do wiedzy bardzo ułatwiony. Celem nauczycieli jest wykształcenie u uczniów umiejętności wykorzystywania nowej wiedzy. W tym celu potrzebne są solidne podstawy wiedzy i umiejętności matematycznych oraz zdolność pozyskiwania, analizowania i syntezowania nowych treści. Dlatego nasza diagnoza skupia się na tych podstawowych, trwale nabytych umiejętnościach.

Bardzo istotnym składnikiem naszej diagnozy jest wprowadzenie indywidualnej informacji zwrotnej. Jak wykazują badania ocenianie kształtujące, a informacja zwrotna jest jego częścią składową, ma największy wpływ na efektywność nauczania. Prosimy Państwa, aby do  opracowanej przez nas informacji zwrotnej skierowanej do danego ucznia dodać kilka słów od nauczyciela.

W roku szkolnym 2019/20 przeprowadzone będą dla uczniów szkół z województwa mazowieckiego dwie diagnozy:

  • Wrzesień - Na starcie drugiego etapu kształcenia - klasa IV;
  • Kwiecień/maj –Na półmetku drugiego etapu kształcenia.

 

Szkoły, które brały udział w diagnozie Na półmetku drugiego etapu kształcenia w roku szkolnym 2018/19 wykorzystują do logowania swój login i hasło.  Loginy i hasła z poprzednich diagnoz nie działają.

Szkoły, które nie brały udziału w tej diagnozie rejestrują się na stronie diagnozy, a następnie przesyłają SKAN arkusza rejestracji z pieczątka szkoły i podpisem dyrektora na adres:

diagnoza.help@wcies.edu.pl

Nie przesyłamy tego arkusza listownie. Nie przesyłamy tego arkusza na inny adres niż podany powyżej.