A+ A A-

Rejestracja szkół

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby Państwa szkoła mogła wziąć udział w diagnozie

Dane osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie testu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Dane kontaktowe: siedziba przy ul.Starej 4, 00-231 Warszawa; tel. 22 628-01-79; 22 628-67-64. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych daneosobowe@wcies.edu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z wymogiem ustawowym, zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie i stosownie do celów, w których są przetwarzane, dalsze ich przetwarzanie służy celom archiwalnym.

Podstawa prawną zbierania danych osobowych jest art.6.ust.1 lit.:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz Ustawy z dnia 10 Maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych we WCIES przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwa dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

 

Administrator Danych

Arkadiusz Walczak

Dyrektor WCIES